Záručné podmienky

Záručná doba - na všetky výrobky je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Pri záruke presahujúcej zákonom stanovenú lehotu sú podmienky vyznačené na záručnom liste. 

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. 

Záruka sa nevzťahuje na:

- predpokladanú dĺžku životnosti batérie 

- opotrebovanie skla, puzdra, remienka a náramku spôsobené bežným používaním

- poškodenie strojčeka vodou (pobytom v nevhodnom prostredí) 

- vady vyvolané neodborným zásahom

- roztrhnutie retiazky

- rozbitie kryštálu